Stichting Vrienden van het museum Ravenstein:

De stichting Vrienden van het museum Ravenstein heeft als doel het ondersteunen van de activiteiten van het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein.
De stichting heeft o.a de aankoop mogelijk gemaakt van:

Een glas in loodraam van Johan Thorn Prikker.

Vier glas-in-lood in acryl-ramen van Luuc Ottens.

6 emailles van Loek Lafeber.

 

Andere activiteiten van de Stichting:

Financiering van de verzekeringskosten van de eigen collectie en van de bruiklenen van andere musea of sponsors.

Financiering van een audiotour voor bezoekers van het museum en de aanschaf van de daarvoor benodigde apparatuur.

Financiering van een belangrijk deel van de PR-kosten van het museum.

 

Vrienden van het museum:

Ontvangen regelmatig een email-nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het museum.

Ontvangen kaarten voor gratis toegang tot het museum voor een of meer personen.

Worden uitgenodigd voor alle openingen van nieuwe exposities in het museum.

Hebben gratis of tegen gereduceerde prijs toegang tot lezingen en excursies die het museum organiseert.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om Vriend van het museum te worden:

Persoonlijke vriend: jaarlijkse bijdrage van € 25,00; u ontvangt een jaarkaart voor gratis toegang voor 1 persoon.

Gezinsvriend: jaarlijkse bijdrage van € 50,00; u ontvangt een jaarkaart voor gratis toegang voor een gezin.

Bedrijfsvriend 2: jaarlijkse bijdrage van € 50,00; u ontvangt een jaarkaart voor gratis toegang voor 2 personen.

Bedrijfsvriend 4: jaarlijkse bijdrage van € 100,00; u ontvangt een jaarkaart voor gratis toegang voor 4 personen en een naamsvermelding in het museum.

Vriend weldoener: jaarlijkse bijdrage van € 250,00; u ontvangt 5 jaarkaarten voor gratis toegang en een naamsvermelding in het museum. U kunt tevens gebruik maken van speciale ontvangstmogelijkheden in het museum.

U kunt vriend worden door een van bovengenoemde bedragen over te maken naar bankrekening NL86 RABO 0146 3699 55 tnv stichting vrienden museum Ravenstein en uw naam en adresgegevens mailen naar: vrienden@museumravenstein.nl

Binnen 14 dagen na aanmelding ontvangt u via e-mail een factuur van ons. Vervolgens ontvangt u ieder jaar een nieuwe factuur. Na betaling van de factuur ontvangt u jaarlijks een nieuwe pas die toegang geeft tot het museum.